نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گارنت سنگ شانس متولدین دی ماه

گارنت سنگ شانس متولدین دی ماه

سنگ گوهر گارنت یادمان دومین و ششمین سالگرد ازدواج و سمبل وفاداری و پایداری است. به عنوان التیام بخش شهرت دارد. آرامش و خوابی بدون کابوس را به همراه دارد. محافظی خوب و مانع تاثیر امواج منفی به ویژه در تاریکی بوده، موجب افزایش قوای بدن و استقامت جسمی میباشد. باعث تقویت قلب و عروق و موجب افزایش خون و خونسازی میگردد. خستگی و تحلیل قوا را زایل میگرداند. اثر محرک بر اندام های تولید مثل داشته و قوای جنسی را زیاد کرده، ناتوانی جنسی را از بین میبرد. به مویرگ نایژه و ریه ها استحکام میبخشد. بر علیه التهابات مفصلی، روماتیسمی، بیماری های پوستی به کار میرود. کلیه ها و طحال و کبد را تقویت میکند. از آشفتگی ذهنی می کاهد. دارای اثر اصلاح کنندگی بوده، انرژی و شجاعت می دهد. باعث بیداری اعتماد به نفس ، اراده و موفقیت می شود. به دلیل نفوذش به غده هیپوفیز برای مدیتیشن بسیار عالی است.دارای قدرتی است که ما را با زمین مرتبط کرده و در پیشبرد زندگی دنیوی کمک به سزایی می نماید. مختص صور فلکی حمل و عقرب است و به چاکرای ریشه تعلق دارد. سنگ شانس و اقبال متولدین دی ماه است.

ادامهٔ «گارنت سنگ شانس متولدین دی ماه»