نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مروارید گوهر شانس متولدین خرداد ماه

مروارید گوهر شانس متولدین خرداد ماه

گوهر مروارید یادمان اولین، سومین، دوازدهیمن و سی امین سالگرد ازدواج و سمبل پاکی و پاکدامنی، نماد ازدواج کامیاب و واجد نیروی حیات بخش است. ضمن جلوگیری از اضطراب، افسردگی و تغییرات ناگهانی اخلاق موجب لطافت روحی و تقویت خلاقیت هست. این گوهر به داروی جادویی سودمند شهرت دارد. اعصاب، غدد فوق کلیه، طحال و عضلات را تقویت می‌کند. برای زخم معده موثر بوده از روده ها محافظت می کند. برای تب و سردردها مفید است، نیروی حیات در ما ایجاد می کند و چشم ها را تقویت می کنند. برای کمبود کلسیم از آن استفاده می شود. تغییرات ناگهانی خلق و خوی، اضطراب و نگرانی ها را از بین می برد و ابتکار، حساسیت و الهام به ما می دهد. نشان های آن سرطان، حوت و میزان است. مروارید گوهر شانس و اقبال متولدین خرداد ماه است.

ادامهٔ «مروارید گوهر شانس متولدین خرداد ماه»