نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یاقوت سرخ سنگ شانس متولدین تیر ماه

یاقوت سرخ سنگ شانس متولدین تیر ماه

یاقوت سرخ یادمان پانزدهمین و چهلمین سالگرد ازدواج و سمبل زندگی، ثروت و اشرافیت است. موجب افزایش انرژی و شهامت و بیداری احساسات می باشد. با تغییر رنگ صاحبش را از خبری ناگوار، بیماری و یا بداقبالی بر حذر می دارد. برای بیماری های قلبی، جریان خون و برای تقویت غده فوق کلیه استفاده می شود. فشار خیلی پایین را افزایش می دهد و حالت ضعف و ناتوانی را تقویت می کند. بی حسی و رخوت را از بین می برد. بینایی را نیرو می بخشد و جریان خون را در ناحیه چشم ها به گردش می اندازد. از زایمان های نادرست نیز جلوگیری می کند. همچنین برای تب و بیماری های ویروسی موثر است و سیستم ایمنی را نیرو می بخشد. عمل متابولیسم را تسهیل می کند و به اعصاب و غده تیموس نیرو می بخشد اما همچنین کمک شایانی به بیماری های کودکان، مشکلات اضافه وزن، بیماری های طحال و سرطان خون می کند. سنگ یاقوت حامی خوبی در برابر نیروهای منفی محسوب می شود. قلب را از عشق به خود و آینده لبریز می کند. این سنگ توانایی، زندگی، شهامت و شجاعت می دهد. طبق برخی نوشته های قدیمی سنگ یاقوت منجر به حمایت از آرزوها، رها کردن وابستگی ها و نیز مانع از بی وفایی شریک زندگی می شود. تفکرات پایه را تقویت و مخالفان را دور می کند. این سنگ تحت صور فلکی اسد، حمل و عقرب واقع بوده و به چاکرای ریشه قلب تعلق دارد.

ادامهٔ «یاقوت سرخ سنگ شانس متولدین تیر ماه»