نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

الماس سنگ شانس متولدین فروردین ماه

الماس سنگ شانس متولدین فروردین ماه

گوهر الماس یادمان دهمین، سی امین، شصتمین و هفتادمین سالگرد ازدواج و سمبل قدرت و شجاعت است. عشقی جاودانه را به همراه دارد. پاک کننده اعضای و تقویت کننده سیستم دفعی از جمله مثانه و کلیه هاست، به علاوه از تشکیل سنگ کلیه، مثانه و کیسه صفرا جلوگیری میکند و غده تیموس را تحریک می‌کند. الماس باعث نیرو بخشیدن به مغز و مخچه، سیستم ماهیچه ای ، اعصاب و انشعابات آن می باشد. باعث رفع مسمومیت، تسکین نقرس، تقویت چشم ها و موجب مصونیت بدن می شود. برای تصفیه و پاک کردن اندیشه و ذهنیات بسیار سودمند است. این سنگ باعث تعادل، استقلال و ارج نهادن در ما می شود و همچنین حس حسادت را در فرد کنترل می کند و عدم اطمینان به دوست یا شریک را از بین می برد. الماس به ما یاد می دهد در زندگی شکست ناپذیر باشیم، ما را از اشتباهاتشان آگاه می سازد. خطر خودخواهی و غرور را از بین می برد به طوری که این سنگ برای اعیان و اشراف بسیار لازم است. الماس تابع نشان های اسد، حمل و جدی است. سنگ شانس و اقبال متولدین فروردین ماه است.

ادامهٔ «الماس سنگ شانس متولدین فروردین ماه»