نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یاقوت کبود سنگ شانس متولدین شهریور ماه

یاقوت کبود سنگ شانس متولدین شهریور ماه

سنگ قیمتی یاقوت کبود یادمان پنجمین، بیست و سومین، چهل و پنجمین و شصت و پنجمین سالگرد ازدواج و سمبل دانشمندی و دانایی است. برای مدیتیشن خوب بوده، موجب بیداری نیروهای درونی و حس ششم و قدرت پیشبینی می گردد. به درمان بیماری های اعصاب و پوستی کمک می کند. با انرژی مثبتی که دارد دردها عصبی، دردهای روماتیسمی، سردردهای شدید، نقرس، دردهای مفصلی، قولنج، سوزش معده شدید را درمان می کند. نتایج خوبی برای بیماریهای پوستی دارد. تومورها، زخم ها و خونریزی ها با استفاده از آن التیام می یابد. در برابر خشم و ناملایمات حمایت می کند. سنگ یاقوت کبود نماد وفاداری است و سنگ حقیقت و خردمندان نیز نامیده می شود. مختص صور فلکی ثور، سنبله و حوت است و متعلق به چاکرای ششم یا چشم سوم است.

ادامهٔ «یاقوت کبود سنگ شانس متولدین شهریور ماه»