نوشته شده در یک دیدگاه

فیروزه سنگ شانس متولدین آذر ماه

فیروزه سنگ شانس متولدین آذر ماه

سنگ قیمتی فیروزه یادمان پنجمین و یازدهمین سالگرد ازدواج و سمبل موفقیت و شادکامی ، عشق ، سلامتی و زیبایی است. رنگ آبی فیروزه ای آن نماد آسمان بهشتی است. فیروزه شادی و خوشبختی به ارمغان می آورد و نوید بخش دوستی های جدید است. به عملکرد کبد و غدد درون ریز بدن کمک میکند، چشم ها را نیرو بخشیده بر علیه بیماریهای گردش خون مؤثر است. درد گلو، التهابات ریوی و بیماریهای دستگاه تنفسی را درمان میکند. در برابر افسردگی ها مفید و قلب را تقویت میکند. برای همه بیماریهایی که در اثر کمبود غذا و سوءتغذیه ایجاد میشوند اثر بخش است. معمولا هنگام پارگی تاندون ها جریان خون را در بافت های عضلانی زیادتر میکند، همچنین اثری سودمند بر روی کمبود اکسیژن و مسمومیت های خونی دارد. فیروزه کمک مؤثری به درمان نواحی عفونی شده بدن میکند. سنگی محافظ به شمار میرود خصوصا اسب و سوارکار را از افتادن ناگهانی در امان نگه میدارد. در هنگام مسافرت از شخص محافظت کرده و سنگ طلسم به شمار میرود. باعث جایگزینی نشاط بجای ناراحتی و عامل افزایش اعتماد به نفس بخصوص در مواجهه با جمع می‌باشد. ارتعاشات منفی و کابوس ها را دور میکند و جاذب نیروهای مثبت می‌باشد. مختص صورت فلکی حوت است و متعلق به چاکرای گردن و گلو است. فیروزه سنگ شانس متولدین آذرماه است.

ادامهٔ «فیروزه سنگ شانس متولدین آذر ماه»