نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مشتری گرامی که از سفارش ست فیروزه رضایت دارد!

مشتری گرامی که از سفارش ست فیروزه رضایت دارد!

یکی از مشتریان گرامی که سفارش ست فیروزه ایشان در کارگاه فاخر جاودان طراحی و تولید شد. همکاران ما پس از چند روز کار هنر دست بر روی این سرویس آماده و تحویل مشتری گردید. ایشان با نظر لطفشان از ست فیروزه خود رضایت کامل دارند.

مدیریت وب سایت