نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آکوامارین سنگ شانس متولدین اسفند ماه

سنگ اقبال متولدین اسفند ماه

سنگ گوهر آکوامارین یادمان شانزدهمین و نوزدهمین سالگرد ازدواج و سمبل سلامتی، صداقت، جوانی، وفاداری و زیبایی میباشد. موجب بیداری و تقویت عشق میگردد. غم، اندوه، اضطراب و تشویش خاطر را برطرف میکند و سنگ شانس و اقبال متولدین اسفند ماه است.

ادامهٔ «آکوامارین سنگ شانس متولدین اسفند ماه»