نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سنگ ماه تولد و انرژی مثبت

سنگهای ماه تولد

سنگ ماه تولد خود را پیدا کنید، آیا همه ی سنگها انرژی مثبت دارند؟

در این گیتی سنگهایی وجود دارد که قدرت جادویی داشته و می توانید اشعه های کیهانی را با آنها جذب کنید.

انرژی سنگ و سایر مواد طبیعی

آیا می دانستید که هر ماده طبیعی در جهان دارای انرژی هستند؟

چوبی که از درخت افتاده یا جدا شده دارای روح است.

پشم گوسفند که از گوسفند جدا شده دارای انرژی با اثرات مثبت است.

تا حالا شنیده اید که می گویند از فرش دستباف با نخ طبیعی در منزل خود استفاده کنید؟

و خیلی از مواد طبیعی دیگر در دنیا وجود دارند که قدرت و انرژی زیادی در خود نهفته دارند.

که اگر بخواهیم در این مقاله بیاوریم همه ی آنها در یک صفحه نمی گنجد.

اما یک ماده یا اجسام طبیعی در جهان وجود دارد که مرتبط با موضوع این مطلب می باشد.

و در اصل شما بخاطر آن وارد این صفحه شده اید و آن سنگ است.

سنگ ماه تولد قدرت جادویی دارد

سنگها قدرت جادویی دارند که اسراری را طی سالیان سال با خود حمل می کنند.

اشعه های کیهانی با این سنگها جذب می شود که در اصل انرژی های مثبت هستند.

متولد چه ماهی هستید؟ روی ماه تولدتان کلیک کنید تا سنگ ویژه خودتان را پیدا کنید:

متولدین ماه فروردین

متولدین فروردین


سنگ ماه فروردین

متولدین ماه اردیبهشت

متولدین اردیبهشت


سنگ ماه اردیبهشت

متولدین ماه خرداد

متولدین خرداد


سنگ ماه خرداد

متولدین ماه تیر

متولدین تیر


سنگ ماه تیر

متولدین ماه مرداد

متولدین مرداد


سنگ ماه مرداد

متولدین ماه شهریور

متولدین شهریور


سنگ ماه شهریور

متولدین ماه مهر

متولدین مهر


سنگ ماه مهر

متولدین ماه آبان

متولدین آبان


سنگ ماه آبان

متولدین ماه آذر

متولدین آذر


سنگ ماه آذر

متولدین ماه دی

متولدین دی


سنگ ماه دی

متولدین ماه بهمن

متولدین بهمن


سنگ ماه بهمن

متولدین ماه اسفند

متولدین اسفند


سنگ ماه اسفند

این صفحه را به اشتراک بگذارید:
دیدگاهتان را بنویسید