نوشته شده در یک دیدگاه

مجموعه 65 ست حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا+ تصاویر

مجموعه 65 مدل ست حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا

این مجموعه شامل 65 مدل از ست های حلقه ازدواج زنانه و مردانه نقره آبکاری طلا سفید و قابل سایز به هر سایز مورد نظر مشتری است. نگین های کار شده در این حلقه ها نگین اتم اتریشی می باشد. جنس کلیه این حلقه ها نقره 925 عیار با آبکاری طلا سفید است که با توجه به سفارش مشتری امکان آبکاری ست حلقه ازدواج با طلا زرد نیز وجود دارد. دارای گارانتی محصول بوده و اطمینان خاطر از کیفیت برای مشتریان گرامی به ارمغان می آورد.

برای سفارش کد زیر را به یکی از روش های تلفن همراه | پیامک | تلگرام | واتساپ ارسال کنید یا از بخش ارتباط با ما تماس بگیرید.

jewellerysilver925-marriage-rings

تصاویر 65 مدل ست حلقه ازدواج

ست حلقه ازدواج مدل 1

مدل 1

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 1

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 2

مدل 2

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 2

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 3

مدل 3

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 3

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 4

مدل 4

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 4

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 5

مدل 5

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 5

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 6

مدل 6

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 6

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 7

مدل 7

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 7

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 8

مدل 8

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 8

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 9

مدل 9

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 9

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 10

مدل 10

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 10

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 11

مدل 11

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 11

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 12

مدل 12

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 12

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 13

مدل 13

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 13

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 14

مدل 14

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 14

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 15

مدل 15

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 15

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 16

مدل 16

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 16

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 17

مدل 17

ست حلقه ازدواج وزن 10 گرم مدل 17

وزن 10 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 18

مدل 18

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 18

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 19

مدل 19

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 19

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 20

مدل 20

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 20

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 21

مدل 21

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 21

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 22

مدل 22

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 22

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 23

مدل 23

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 23

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 24

مدل 24

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 24

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 25

مدل 25

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 25

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 26

مدل 26

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 26

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 27

مدل 27

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 27

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 28

مدل 28

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 28

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 29

مدل 29

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 29

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 30

مدل 30

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 30

وزن 7 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 31

مدل 31

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 31

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 32

مدل 32

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 32

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 33

مدل 33

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 33

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 34

مدل 34

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 34

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 35

مدل 35

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 35

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 36

مدل 36

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 36

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 37

مدل 37

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 37

وزن 7 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 38

مدل 38

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 38

وزن 7 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 39

مدل 39

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 39

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 40

مدل 40

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 40

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 41

مدل 41

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 41

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 42

مدل 42

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 42

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 43

مدل 43

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 43

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 44

مدل 44

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 44

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 45

مدل 45

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 45

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 46

مدل 46

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 46

وزن 7 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 47

مدل 47

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 47

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 48

مدل 48

ست حلقه ازدواج وزن 5.5 گرم مدل 48

وزن 5.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 49

مدل 49

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 49

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 50

مدل 50

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 50

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 51

مدل 51

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 51

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 52

مدل 52

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 52

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 53

مدل 53

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 53

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 54

مدل 54

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 54

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 55

مدل 55

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 55

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 56

مدل 56

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 56

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 57

مدل 57

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 57

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 58

مدل 58

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 58

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 59

مدل 59

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 59

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 60

مدل 60

ست حلقه ازدواج وزن 6 گرم مدل 60

وزن 6 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 61

مدل 61

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 61

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 62

مدل 62

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 62

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 63

مدل 63

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 63

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 64

مدل 64

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 64

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 65

مدل 65

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 65

وزن 8 گرم


1 دیدگاه دربارهٔ «مجموعه 65 ست حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا+ تصاویر»

  1. خیلی زیبا و قشنگ قیمتها هم مناسبه ممنون از شما بابت سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *