مجموعه 65 ست حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا

مجموعه 65 مدل ست حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا
مجموعه 65 مدل ست حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا

این مجموعه شامل 65 مدل حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا سفید و قابل سایز به

هر سایز مورد نظر مشتری است. نگین های کار شده در این حلقه ها نگین اتم اتریشی می باشد.

جنس کلیه این حلقه ها نقره 925 عیار با آبکاری طلا سفید است که با توجه به سفارش مشتری امکان

آبکاری ست حلقه ازدواج با طلا زرد نیز وجود دارد. دارای گارانتی محصول بوده و اطمینان خاطر از کیفیت

برای مشتریان گرامی به ارمغان می آورد. در ادامه تصاویر مدل ها را مشاهده کنید:

مشاوره خرید

نحوه سفارش! برای مشاوره خرید و هرگونه پرسش در مورد جواهرات نقره و سنگ های قیمتی از طریق روش های زیر با ما در تماس باشید و شناسه یا کد محصول را برای ما ارسال کنید.
تماس با تلگرام | تماس با واتساپ | پیامک | 36099575-051 | 09151225374

تصاویر 65 مدل حلقه ازدواج

ست حلقه ازدواج مدل 1

حلقه ازدواج مدل 1

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 1

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 2

مدل 2

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 2

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 3

مدل 3

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 3

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 4

مدل 4

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 4

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 5

حلقه ازدواج مدل 5

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 5

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 6

مدل 6

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 6

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 7

مدل 7

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 7

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 8

مدل 8

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 8

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 9

مدل 9

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 9

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 10

حلقه ازدواج مدل 10

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 10

وزن 9 گرم


کلیه ست‌های حلقه نقره تولیدی نقره سرای جاودانی(فاخر جاودان) دارای گارانتی می‌باشند.

ست حلقه ازدواج مدل 11

مدل 11

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 11

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 12

مدل 12

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 12

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 13

مدل 13

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 13

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 14

حلقه ازدواج مدل 14

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 14

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 15

مدل 15

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 15

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 16

مدل 16

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 16

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 17

مدل 17

ست حلقه ازدواج وزن 10 گرم مدل 17

وزن 10 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 18

مدل 18

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 18

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 19

مدل 19

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 19

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 20

حلقه ازدواج مدل 20

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 20

وزن 8 گرم


مدل های ست حلقه نقره که مشاهده می‌فرمایید از نوع جدیدترین هستند.

ست حلقه ازدواج مدل 21

حلقه ازدواج مدل 21

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 21

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 22

مدل 22

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 22

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 23

مدل 23

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 23

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 24

مدل 24

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 24

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 25

حلقه ازدواج مدل 25

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 25

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 26

مدل 26

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 26

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 27

مدل 27

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 27

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 28

مدل 28

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 28

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 29

حلقه ازدواج مدل 29

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 29

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 30

حلقه ازدواج مدل 30

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 30

وزن 7 گرم


مدل های بسیار دیگی از ست حلقه نقره داریم که می‌توانید بصورت حضوری به فروشگاه فاخر جاودان (نقره سرای جاودانی) مراجعه کنید و از نزدیک بازدید نمایید.

ست حلقه ازدواج مدل 31

حلقه ازدواج مدل 31

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 31

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 32

مدل 32

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 32

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 33

مدل 33

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 33

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 34

مدل 34

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 34

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 35

حلقه ازدواج مدل 35

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 35

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 36

مدل 36

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 36

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 37

مدل 37

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 37

وزن 7 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 38

مدل 38

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 38

وزن 7 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 39

مدل 39

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 39

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 40

حلقه ازدواج مدل 40

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 40

وزن 8.5 گرم


وزن هر کدام مشخص میباشد. قیمت گذاری بر اساس وزن نقره به قیمت روز محاسبه می‌گردد.

ست حلقه ازدواج مدل 41

ست حلقه ازدواج مدل 41

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 41

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 42

مدل 42

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 42

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 43

مدل 43

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 43

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 44

مدل 44

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 44

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 45

حلقه ازدواج مدل 45

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 45

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 46

مدل 46

ست حلقه ازدواج وزن 7 گرم مدل 46

وزن 7 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 47

مدل 47

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 47

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 48

مدل 48

ست حلقه ازدواج وزن 5.5 گرم مدل 48

وزن 5.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 49

مدل 49

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 49

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 50

حلقه ازدواج مدل 50

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 50

وزن 8.5 گرم


بزرگترین مجموعه ست های حلقه نقره که فعال میباشد توسط گروه نقره سرای جاودانی اداره می‌گردد.

ست حلقه ازدواج مدل 51

حلقه ازدواج مدل 51

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 51

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 52

مدل 52

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 52

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 53

مدل 53

ست حلقه ازدواج وزن 6.5 گرم مدل 53

وزن 6.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 54

مدل 54

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 54

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 55

حلقه ازدواج مدل 55

ست حلقه ازدواج وزن 7.5 گرم مدل 55

وزن 7.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 56

مدل 56

ست حلقه ازدواج وزن 10.5 گرم مدل 56

وزن 10.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 57

مدل 57

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 57

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 58

مدل 58

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 58

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 59

مدل 59

ست حلقه ازدواج وزن 9.5 گرم مدل 59

وزن 9.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 60

حله ازدواج مدل 60

ست حلقه ازدواج وزن 6 گرم مدل 60

وزن 6 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 61

مدل 61

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 61

وزن 8 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 62

مدل 62

ست حلقه ازدواج وزن 9 گرم مدل 62

وزن 9 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 63

مدل 63

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 63

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 64

مدل 64

ست حلقه ازدواج وزن 8.5 گرم مدل 64

وزن 8.5 گرم


ست حلقه ازدواج مدل 65

حلقه ازدواج مدل 65

ست حلقه ازدواج وزن 8 گرم مدل 65

وزن 8 گرم

نگین های بکار رفته در این ستهای حلقه از نوع اتریشی می‌باشد. با ما در ارتباط باشید.

مشاوره خرید

نحوه سفارش! برای مشاوره خرید و هرگونه پرسش در مورد جواهرات نقره و سنگ های قیمتی از طریق روش های زیر با ما در تماس باشید و شناسه یا کد محصول را برای ما ارسال کنید.
تماس با تلگرام | تماس با واتساپ | پیامک | 36099575-051 | 09151225374

1 دیدگاه دربارهٔ «مجموعه 65 ست حلقه ازدواج نقره آبکاری طلا»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top